Sunday, September 24, 2023
Home Tags New Energy

Tag: New Energy

ก้าวสำคัญ ปตท. จับมือ Plug and Play มุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ พา “สตาร์ทอัพไทย” สู่สากล

นวัตกรรมใหม่ๆ ก้าวไปไม่หยุดนิ่งในยุคดิจิทัล เมื่อเทคโนโลยีมีส่วนเข้าช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคธุรกิจเเละอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกวันนี้ ธุรกิจจึงต้องเป็น “มากกว่า” ผู้ผลิตสินค้าและจำหน่าย พัฒนาขึ้นไปเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันเป็น Innovation Ecosystem การสนับสนุน “สตาร์ทอัพ” ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันด้วยนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี จึงเป็นเหมือนการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆ กัน @บิ๊กมูฟ ปตท. พา “สตาร์ทอัพไทย” สู่สากล ล่าสุดกับความเคลื่อนไหวของยักษ์ใหญ่วงการพลังงานอย่าง "ปตท." ที่เดินหน้าทุ่มลงทุนใน New Business...