Saturday, December 2, 2023
Home Tags ONESIAM Application

Tag: ONESIAM Application

สยามพิวรรธน์ ชวนลูกค้ารักษ์โลก เปลี่ยนขยะในมือคุณ แลกแต้มชอปปิ้ง VIZ Coins

ทุกวันนี้ การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมากพอๆ กับการเติบโตของธุรกิจ และทุกครั้งที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด ก็มักจะบรรจุนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไว้เสมอ เช่นเดียวกับ สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรก ที่พร้อมเดินหน้าผลักดัน “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ...