สยามพิวรรธน์ ชวนลูกค้ารักษ์โลก เปลี่ยนขยะในมือคุณ แลกแต้มชอปปิ้ง VIZ Coins


ทุกวันนี้ การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมากพอๆ กับการเติบโตของธุรกิจ และทุกครั้งที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด ก็มักจะบรรจุนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไว้เสมอ เช่นเดียวกับ สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ

สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรก ที่พร้อมเดินหน้าผลักดัน “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ได้ต่อยอดบริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย มาสู่การต่อยอดการมีส่วนร่วมเป็นผลตอบแทน กลับคืนให้เป็นสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ VIZ Coins สำหรับลูกค้า เพื่อต่อยอดความสำเร็จของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสยามพิวรรธน์ ภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แล้ว และยังถือเป็นการยกระดับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ในโอกาสที่ดำเนินโครงการ Recycle Collection Center มาครบ 1 ปี จากที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า

“ตั้งแต่เปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักษ์โลกจำนวนมากซึ่งมีแนวคิดกับการจัดการขยะที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของสยามพิวรรธน์ ที่เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคัดแยกขยะที่เป็นระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและโลกใบนี้”

โดยปีนี้สยามพิวรรธน์ ต่อยอดเพื่อกระตุ้นความสนใจในกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าที่นำขยะมาฝากไว้กับสยามพิวรรธน์ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็น VIZ coins ผ่าน ONESIAM Application เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ สยามพิวรรธน์ยังมุ่งหวังว่า เรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม คือ การลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซเคิลต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เห็นคุณค่าของขยะ และสร้างค่านิยมให้กับสังคมไทยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากขึ้นกว่าเดิม

บริการ Recycle Collection Center ไม่ใช่แค่เปิดพื้นที่ ตั้งจุดรับขยะเหมือนที่ทำกันทั่วไป แต่เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะในมือของลูกค้ากลับคืนเป็น VIZ Coins ผ่าน ONESIAM Application นอกจากจะทำให้ลูกค้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และช่วยลดปริมาณขยะด้วยตนเองแล้ว ยังเห็นมูลค่าของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่สามารถนำคะแนนไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ยิ่งตอกย้ำมิติของคำว่า “หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่” อย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

สำหรับวิธีการคิดแต้ม VIZ Coins จะคิดตามมูลค่าน้ำหนักจริงของขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้าน โดยลูกค้าจะได้รับ VIZ Coins หลังจากการสแกนคิวอาร์โค้ดที่บริเวณจุดรับขยะ บริเวณลานจอดรถทัวร์ (ด้านหลังสยามพารากอน) โดยเกณฑ์การให้ VIZ Coins จะแยกตามประเภทและน้ำหนัก ต่อ 1 กิโลกรัม เริ่มต้นที่ 1 VIZ Coin สำหรับกล่อง ซองพลาสติก และแก้ว โดยจะได้ 3 VIZ Coins สำหรับกระดาษ และ 5 VIZ Coins สำหรับขวดพลาสติก แต้มสูงสุดที่อลูมิเนียมรับ 30 VIZ Coins

นอกจากการเปลี่ยนขยะในมือลูกค้าให้กลายเป็นแต้มสะสมกลับคืนไปใช้แลกสิทธิประโยชน์แล้ว สิ่งที่ Recycle Collection Center ทำภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” นั้น ยังคำนึงถึงกระบวนการทั้งระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่ โดยขยะที่ลูกค้าฝาก จะถูกส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ นำมาเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า โดยส่วนหนึ่งยังกลับมาวางจำหน่ายบนพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยนั่นเอง

แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งต่อความสุขให้กับโลก และเพิ่มความเพลิดเพลินในการชอปปิงของลูกค้าด้วยหัวใจที่พองโต