Thursday, October 22, 2020
Home Tags PEACH EAT LAEK

Tag: PEACH EAT LAEK

Influencer สายอาหารเดือน มี.ค. “กับข้าวกับปลาโอ” แชมป์เอ็นเกจเมนต์สูงสุดบนเฟซบุ๊ก

Socializta เปิดข้อมูล Top 5 Influencer จากทุกแพลตฟอร์มยอดนิยม โดยนำเสนอหมวดที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน ในเดือนมีนาคมเป็นการจัด Influencer สายอาหาร พบว่า กับข้าวกับปลาโอ ครองแชมป์เอนเกจเมนต์สูงสุดบนเฟซบุ๊ก