Thursday, December 1, 2022
Home Tags Philippine

Tag: Philippine

กรุงศรีทุ่ม 17,700 ล้านบาท ซื้อหุ้น Home Credit ธุรกิจสินเชื่อฯ ในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

แบงก์กรุงศรีได้ทุ่มเงินมากถึง 17,700 ล้านบาทในการเข้าซื้อหุ้น Home Credit ซึ่งดำเนินธุรกิจสินเชื่อฯ ในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเองนั้นมีจำนวนประชากรรวมถึงเศรษฐกิจที่ยังเติบโต รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ เนื่องจากประชาชนยังเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินอีกจำนวนมาก