Saturday, July 13, 2024
Home Tags Private Jet

Tag: Private Jet

เศรษฐีอาเซียนโตพุ่ง ดันธุรกิจ “เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว” โต 14%

ธุรกิจ "เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว หรือ Private Jet ในอาเซียนนั้นกำลังเติบโตอย่างมาก ปัจจัยสำคัญคือเรื่องของเหล่ามหาเศรษฐีที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงปัจจัยการประหยัดเวลาทำให้คุ้มค่าในการเดินทางหรือแม้แต่ใช้สำหรับการติดต่อด้านธุรกิจ