Tuesday, January 26, 2021
Home Tags PTTGC

Tag: PTTGC

ครั้งแรกของการผนึกพลังองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

0
นับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญ และยิ่งใหญ่ขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยการนำของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน)...

สยามพิวรรธน์เดินเกมรุกเปิดพื้นที่รีเทลสินค้าเพื่อชีวิตวิถีใหม่ “Ecotopia” ภายใต้แนวคิด “Together, We Co-Create a Better World”

0
สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของสยามพิวรรธน์ เปิด “Ecotopia” เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า Together, We Co-Create a Better World นำเสนอการใช้ชีวิตรักษ์โลกที่สามารถสร้างให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คอมมูนิตี้ที่หลอมรวมความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองวิถีใหม่ของการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนของทุกฝ่ายร่วมกัน ผ่านการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เสริมสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทุกวันนี้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน สินค้าและบริการในยุค New Normal ต้องนำเสนอคุณค่า (Value) ของสินค้าและประสบการณ์ ในด้าน Sustainability การเปิด...