สยามพิวรรธน์เดินเกมรุกเปิดพื้นที่รีเทลสินค้าเพื่อชีวิตวิถีใหม่ “Ecotopia” ภายใต้แนวคิด “Together, We Co-Create a Better World”


สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของสยามพิวรรธน์ เปิด “Ecotopia” เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า Together, We Co-Create a Better World นำเสนอการใช้ชีวิตรักษ์โลกที่สามารถสร้างให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คอมมูนิตี้ที่หลอมรวมความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองวิถีใหม่ของการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนของทุกฝ่ายร่วมกัน ผ่านการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เสริมสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ทุกวันนี้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน สินค้าและบริการในยุค New Normal ต้องนำเสนอคุณค่า (Value) ของสินค้าและประสบการณ์ ในด้าน Sustainability การเปิด Ecotopia ซึ่งเป็นพื้นที่รีเทลที่รวบรวมสินค้าเพื่อวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนอง Sustainable Living ในทุกมิติ ไว้มากที่สุด จึงเป็นความชาญฉลาดของผู้นำธุรกิจรีเทลที่ตอบโจทย์และนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับผู้บริโภคในยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด

สินค้าใน Ecotopia ที่ผ่านการคัดสรรมากกว่า 300 แบรนด์ Ecotopia แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่

1.โซน Hygienic รวบรวมสินค้า household ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าทำความสะอาดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง

2. โซน Beautiful แหล่งรวม Organic skincare และ Personal care ที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติไม่ผสมสารเคมี ไม่มีการทดลองกับสัตว์

3.โซน Healthy โซนอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดเลือกวัตถุดิบออร์แกนิคจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

4.โซน Green แหล่งรวมต้นไม้ฟอกอากาศ พืชต่างๆที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง

5.โซน Up-cycled ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมารีไซเคิลใหม่ จนเกิดมูลค่าและคุณค่าขึ้นมาใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ UPCYCLING By PTTGC และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Demark Award จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6.โซน Stylish รวมแฟชั่นที่ทำมาจากฝ้ายออร์แกนิค, เศษผ้า และมุม clothes swap ที่สามารถนำเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าดีไซน์ใหม่ได้

7.โซน Kind โซนที่รวมงานฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและชาวบ้าน

8.โซน Zero Waste สามารถนำบรรจุภัณฑ์มารีฟิลสินค้าอุปโภค บริโภค ของใช้ประจำวัน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลก

Ecotopia ยังมีวิธีการนำเสนอเรื่องราว Storytelling ของผลิตภัณฑ์รักษ์โลกผ่านเทคโนโลยีได้ง่ายดายแบบ New Normal โดยสแกน QR Code เรื่องราวความเป็นมาและการเดินทางของผลิตภัณฑ์กว่าจะมาเป็นสินค้าอีโค่ได้ พร้อมมอบความสะดวกสบายผ่านบริการ cashshierless อีกด้วย

สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยการรังสรรค์ (Co-creation) เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) เป็นหลักการในการพัฒนาทุกโครงการที่ผ่านมาของสยามพิวรรธน์ผ่านการผนึกกำลังความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่กับทุกภาคส่วนในสังคม สร้างระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) โดยการเปิดพื้นที่ Ecotopia ได้ต่อยอดกลยุทธ์เหล่านี้ จากการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ซึ่งล้วนเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตตามแนวคิดรักษ์โลก เกิดขึ้นจากพลังความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของเหล่าคนไทยหัวใจรักษ์โลกตัวจริงจาก 12 Eco-Curators ที่เป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตตามแนวคิดรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุด Ecotopia ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมกัน Co-Create แสดงพลังร่วมกันในการสร้างโลกให้น่าอยู่ร่วมกัน ได้แก่ PTTGC, กรมควมคุมมลพิษ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น จนกลายเป็นอีโค่คอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

มาร่วมกันโคครีเอทอย่างสร้างสรรค์เพื่อโลกเพื่อเรา “Together, We Co-Crate a Better World”