Tuesday, September 28, 2021
Home Tags Restore Fund

Tag: Restore Fund

‘Apple’ ตั้งกองทุนมูลค่า ‘200 ล้านดอลลาร์’ เพื่อสนับสนุนการลดคาร์บอนแถมยังทำ ‘กำไร’ ได้

0
เป็นที่รู้กันว่าเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมทำให้สินค้า ‘Apple’ ทุกชิ้นในโลกได้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและล่าสุด Apple ได้ก่อตั้ง 200 ล้านดอลลาร์ที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการด้านป่าไม้เพื่อขจัดก๊าซคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศและสนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืนพร้อม ๆ กับสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน