Tuesday, March 28, 2023
Home Tags Shopee Express

Tag: Shopee Express

ดราม่า #Shopeeไม่ต้องสาระแน จากปัญหาการจัดส่ง สู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่แบรนด์ต้องเรียนรู้

กลายเป็นเรื่องราวร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Shopee ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการจัดส่งสินค้า ทำให้ลูกค้าเลือกเจ้าขนส่งด้วยตนเองไม่ได้ นำไปสู่การไม่พอใจในการช้อปปิ้ง แถมดราม่านี้ยังกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆ ทั้งการคิดค่าส่งแพงขึ้น การเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้าแพงขึ้น กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แบรนด์ต้องเผชิญตั้งแต่ต้นปี