Thursday, September 29, 2022
Home Tags Spot

Tag: Spot

“สิงคโปร์” ใช้หุ่นยนต์น้องหมา ช่วยเตือนให้คนเว้นระยะห่างในสวนสาธารณะ

หุ่นยนต์สุนัขมีชื่อว่า Spot พัฒนาโดย Boston Dynimics นำมาใช้เป็นครื่องมือช่วยให้คนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะที่อยู่ในการดูแลของ National Parks Board (NParks)