Monday, March 27, 2023
Home Tags Switzerland

Tag: Switzerland

มาทำความรู้จักเครดิตสวิส สถาบันการเงินใหญ่ ที่อาจสร้างความสั่นสะเทือนต่อระบบการเงินโลก

มาทำความรู้จักกับ เครดิตสวิส (Credit Suisse) สถาบันการเงินรายใหญ่อันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ได้เตรียมที่จะขอใช้สภาพคล่องจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 50,000 ล้านฟรังก์สวิส หรือคิดเป็นเงินไทยมากถึง 1.85 ล้านล้านบาท เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการ