Saturday, June 25, 2022
Home Tags UNESCO

Tag: UNESCO

วัฒนธรรม “สตรีทฟู้ด” ในสิงคโปร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก”

วัฒนธรรมการกินอาหารข้างทางในสิงคโปร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) หลังจากที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ยื่นเรื่องเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาเมื่อเกือบ 2 ปีก่อน