Saturday, November 27, 2021
Home Tags Zero-single-use-cup

Tag: Zero-single-use-cup

Blue Bottle ประกาศ Zero-single-use-cup ลืมเอาแก้วมาหรอ? เช่าที่ร้านแล้วค่อยมาคืนได้

Blue Bottle ร้านกาแฟสัญชาติอเมริกันประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องลดจำนวนขยะให้เป็นศูนย์ให้ได้ ไม่เพียงแค่ลดขยะพลาสติก กระตุ้นให้ลูกค้าเอาแก้วส่วนตัวมาเอง แต่ถ้าไม่มีสามารถยืมทางร้านก่อน แล้วค่อยนำมาคืนได้