Blue Bottle ประกาศ Zero-single-use-cup ลืมเอาแก้วมาหรอ? เช่าที่ร้านแล้วค่อยมาคืนได้

Blue Bottle ร้านกาแฟสัญชาติอเมริกันประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องลดจำนวนขยะให้เป็นศูนย์ให้ได้ ไม่เพียงแค่ลดขยะพลาสติก กระตุ้นให้ลูกค้าเอาแก้วส่วนตัวมาเอง แต่ถ้าไม่มีสามารถยืมทางร้านก่อน แล้วค่อยนำมาคืนได้

เมื่อพลาสติกกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต่างหาทางออก แพ็กเกจจิ้งของสินค้าต่างๆ จึงได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำ แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแพ็คเกจจิง้ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือที่เรียกกันว่า Single-use packaging

แต่ก็ถือเป็นทิศทางที่ดีเมื่อแบรนด์ใหญ่ๆ ต่างมีนโยบายเรื่องลดการใช้พลาสติกมากขึ้น โดยเฉพาะร้านกาแฟที่มีทั้งการกระตุ้นให้ลูกค้านำแก้ว หรือหลอดมาเอง เพื่อลดหารใช้แก้วพลาสติก หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนวัสดุของแพ็กเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำหรับ Blue Bottle ร้านกาแฟขวดสีฟ้าสัญชาติอเมริกันก็ได้มีนโยบายเรื่องลดใช้พลาสติกมาสักพักแล้ว โดยเริ่มจากการหันมาใช้แก้ว และหลอดที่ทำมาจากไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ ที่มีการเคลมว่าสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ แต่ต้องทำการฝังกลบเพื่อให้วัสดุย่อยสลาย แต่ก็คงไม่สามารถทำการจัดเก็บได้ครบ 100% อยู่ดี

จากนั้นจึงหันมาเปลี่ยนเป็นการใช้ถ้วยที่ทำจากกระดาษชานอ้อย รวมถึงใช้หลอดกระดาษเช่นกัน แต่ก็คงยังไม่เพียงพอ เพราะยังคงสร้าง “ขยะ” ที่เป็นการใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งอยู่ดี

มีสถิติระบุว่า Blue Bottle มีการใช้แก้วเฉลี่ย 15,000 ใบ/สาขา/เดือน เฉพาะสาขาในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถ้ารวมทั้งหมดจะมีการใช้แก้วถึง 12 ล้านใบ/ปีเลยทีเดียว

ล่าสุด Blue Bottle ได้ประกาศทดลองโปรแกรม Zero-single-use-cup เป็นครั้งแรก เริ่มในซานฟรานซิสโกก่อน ทางแบรนด์ยังได้ออกตัวแบบติดตลกไม้ก่อนเลยว่า

“การทดลองโปรแกรมครั้งนี้มันอาจจะไม่เวิร์กเลยก็ได้ มันอาจจะทำให้เราเสียเงินเพิ่มด้วยก็ได้ และที่สำคัญอาจจะทำให้ชิวตของคุณ (ลูกค้า) ซับซ้อนขึ้นอีกนิดหน่อยด้วย”

โปรแกรมนี้เป็นการตั้งเป้าว่า ภายในปี 2020 ร้าน Blue Bottle  ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจะต้องเป็น Zero Waste หมายความว่าจะต้องลดจำนวนขยะได้มากที่สุด หรืออย่างน้อยขยะ 90% จะต้องไม่ไปมีจุดจบที่หลุมฝังกลบ

หลักการง่ายๆ ของโปรแกรมนี้ก็คือ การกระตุ้นให้ลูกค้านำแก้วส่วนตัวมาเอง แต่ถ้าใครที่ไม่ได้นำถ้วยมาก็สามารถยืมที่ร้านก่อนได้ แล้วนำกลับมาคืนทีหลัง จะมีค่าเช่าถ้วยอยู่ที่ 3-5 ดอลลาร์สหรัฐ จะเริ่มทดลองในซานฟรานซิสโกก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศในอนาคต

หลักการคิดของ Blue Bottle มองว่าแพ็กเกจจิ้งแบบที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนั้น ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างแท้จริง ทำให้โลกร้อนขึ้น การรีไซเคิลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหานี้อย่างแน่นอน แต่ต้องเน้นถึงการลดใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้

Blue Bottle จึงต้องการสร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้บริโภค ต้องการให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นกัน

ที่มา : Fast Company, Blue Bottle