ศิลปะไม่ใส้แห้ง

“เสริมคุณ คุณาวงศ์” มือหนึ่งออกาไนเซอร์เมืองไทย ถือโอกาสฉลองครบรอบปีที่ 46 ไปพร้อมๆกับเบิร์ธเดย์ปีที่ 3 แห่งศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ด้วยการจัดแสดงงานประติมากรรมล้ำค่ากว่า 200 ชิ้น ตั้งแต่ศิลปะสมัยรัชกาลที่ 6 (ปี พ.ศ. 2444 ) จนถึงศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน

“นิทรรศการประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทย : จากศิลป์ พีระศรี” นับว่าเป็นการรวบรวมผลงานประติมากรรมครั้งใหญ่ที่สุด โดยแสดงเส้นทางของวิวัฒนาการของงานประติมากรรมไทย ตั้งแต่ผู้จุดประกายประติมากรรมสมัยใหม่ของไทยที่นิยมสร้างสรรค์ประติมากรรมแบบ Realistic ไปถึงประติมากรรมร่วมสมัย

ในอีกฐานะของการเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรม “เสริมคุณ” มุ่งหวังให้งานนิทรรศการในครั้งนี้ได้เป็น “ห้องเรียนประวัติศาสตร์” ของประติมากรรมไทย ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วยผลงานกว่า 200 ชิ้นที่นำมาจัดแสดง มีตั้งแต่ผลงานจาก “ประติมากรชั้นครู” อย่างศิลป์ พีระศรี เขียน ยิ้มศิริ ไปจนถึงประติมากรรุ่นใหม่ อาทิ มณเฑียร บุญมา ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ชีวา โกมลมาลัย ฯลฯ

ในพิธีเปิดงานมีการรวบรวม “พระพุทธรูป” ตั้งแต่สมัยอู่ทอง สุโขทัย อยุธยา ไปจนถึงรัตนโกสินทร์ “เสริมคุณ” ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ อธิบายถึงพุทธลักษณะตลอดจนลักษณะของงานศิลป์ในแต่ละยุคได้อย่างเชี่ยวชาญ

ภายในงาน มีการรวบรวมวิทยายุทธ์การจัดอีเวนต์ให้เป็นงานแสดงศิลปะที่สมบูรณ์แบบ ทั้งการสร้างบรรยากาศด้วยลูกเล่นแห่งแสงสี การจัดแสดงผลงานที่ใช้ “ศิลปะการจัดวาง” ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงานประติมากรรมแก่ผู้มาร่วมงานผ่าน Multimedia ต่างๆ

ความสำเร็จในคืนนั้น ไม่เพียงเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของมืออาชีพอีเวนต์อย่างทีม “CM Organizer” ของ “เสริมคุณ” เอง หากแต่อาศัยอุปกรณ์เสริมจาก “PM Center” ของ “สุรี คุณาวงศ์” ผู้เป็นภรรยา ทำให้บรรดาแขกเหรื่อภายในงานได้มีโอกาสเห็นเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ ของงาน Presentation อาทิ เครื่อง Audio Guide ซึ่งทำหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์เคลื่อนที่ มีทั้งภาพและเสียงอธิบายผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างครบถ้วน

จนถึงวันนี้ เสริมคุณยังคงไม่ละบทบาทของการเป็น “ช่างภาพ” เขาได้ถ่ายทอดงานผลประติมากรรมทั้งหมดนี้ ลงใน “หนังสือภาพถ่าย” ที่รัวชัตเตอร์ด้วยตนเองทั้งเล่ม ในชื่อ “The Passion of Thai Sculpture”

“เสริมคุณ” เป็นอีกต้นแบบของการทำให้ “Art” และ “Commercial” สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างสมานฉันท์และเป็นรูปธรรม เขากล่าวว่า “งานศิลปะสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล หากเราเคารพและศรัทธาในชิ้นงาน”

เสริมคุณนำพื้นฐาน Art Appreciation มาใช้ในการทำงานได้อย่างลงตัว ด้วยความรักในศิลปะทำให้เขาเกิดรสนิยมที่ดี และเกิดแรงบันดาลในการสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ไม่เพียงเท่านั้น นำความรักในงานศิลปะจากศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ออกจัดแสดงนอกสถานที่เพื่อประโลมจิตใจผู้คน อาทิ การจัดงานแสดงประติมากรรมทางพุทธศาสนา ณ ห้างเอ็มโพเรียมและเซ็นทรัล การร่วมมือกับภาครัฐในการจัด “ศิลปะบนหาดทราย” หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ที่หาดป่าตอง เป็นต้น

“การประมูลผลงานศิลปะ” ซึ่ง “เสริมคุณ” จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นว่า งานศิลปะสามารถสร้างมูลค่าได้ โดยศิลปินไม่จำเป็นต้องไส้แห้ง

Did U Know?

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นชาวอิตาลี นาม “Corrado Feroci” เข้ามารับราชการในตำแหน่งช่างปั้น สังกัดกมวัง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยเงินเดือนเริ่มต้น 800 บาท