เอชพี : พัฒนาไอทีและคนไอทีให้ทัดเทียมระดับโลก

สรรพัชญ โสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความคาดหวังต่อโพสิชันนิ่งของประเทศไทยไว้ว่า ควรจะสร้างศักยภาพด้านไอทีรวมทั้งบุคลกรด้านไอที

“ผมมีความหวังว่าประเทศไทยเราจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเรามีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ และมีจำนวนมากพอที่จะรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมไอทีของประเทศในอนาคต ผ่านทางระบบการศึกษาที่มีแบบแผนชัดเจน และเป็นระบบที่ส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีความสนใจในด้านนี้ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”