อภิรักษ์ โกษะโยธิน : ‘เสน่ห์กรุงเทพฯ” จุดขายใหม่ท่องเที่ยว

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ครั้งนี้ถือเป็นไอเดียใหม่สดที่สุดที่จะชูโพสิชันนิ่งของกรุงเทพฯ ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เด่นชัดขึ้นกว่าเดิม โพสิชันนิ่งของกรุงเทพฯ ที่ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ต้องการนำเสนอในครั้งนี้ได้แก่การชูเสน่ห์ 5 ด้าน ดังนี้ เสน่ห์วัฒนธรรม เสน่ห์ปลายจวัก เสน่ห์การจับจ่าย เสน่ห์งามยามราตรี และเสน่ห์แม่น้ำแห่งแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายจะผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในโลกภายใน 3-5 ปีข้างข้างหน้า