วิชา พูลวรลักษณ์ : เน้นพึงพาการบริโภคภายในประเทศ

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“โพสิชันนิ่งของประเทศที่ควรผลักดันไม่ว่ารัฐบาลไหน ควรผลักดันเรื่องการบริโภคภายในประเทศ (Local Consumption) และการส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อให้มีผู้ประกอบการ (Entrepreneur) กันเยอะๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ โดยรัฐช่วยจัดระบบส่งเสริมรายย่อยให้มีความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการออมไปพร้อมกันด้วย”

ใครที่ไม่มั่นใจว่าการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศจะทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่อยู่รอดจริงไหม ก็ต้องแนะนำให้ลองดูธุรกิจของเครือเมเจอร์เป็นตัวอย่าง เพราะไม่ว่าเงินบาทจะผันผวนอย่างไร ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ