ผังแม่บทที่ดินโฉมใหม่ของสยามสแควร์

แผนพัฒนาที่ดินบริเวณสยามสแควร์

แผนระยะสั้น

1.เซ็นเตอร์พ้อยท์ (ดิจิตอล คอนเซ็ปต์)

ผังแม่บทกำหนดสเป็กให้เป็นอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น สร้างคร่อมพื้นที่เดิมประมาณ 1 ไร่เศษ เชื่อมเกตเวย์รถไฟฟ้าบีทีเอส มีสกายวอร์ค หรือทางเดินยกระดับสูง เป็นแกนเชื่อมระหว่างชั้นสองสาม ของอาคาร ต่อไปยังพื้นที่ฝั่งมาบุญครอง และเชื่อมกับราชประสงค์

2.สกายวอร์ก

ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างโฉมใหม่ ซึ่งจะมาพร้อมกับการพัฒนาเซ็นเตอร์พ้อยท์ เพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ในแถวฝั่งราชประสงค์ และ ฝั่งมาบุญครอง นับเป็นจุดพลิกโฉมพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ จากการทำธุรกิจการค้าบนพื้นที่แนวราบอย่างเดียวตลอด 42 ปีที่ผ่านมา มาสู่การขยายธุรกิจการค้าขายลอยฟ้า โดยสกายวอร์คหรือทางเดินยกระดับ จะทำให้บริเวณชั้นสองสาม มีมูลค่าการค้าขายมากขึ้น

3. อาคารจอดรถสยามสแควร์

กำหนดพื้นที่พัฒนาโครงการจอดรถ บริเวณด้านหลังโรงแรมโนโวเทล บริเวณร้านสุกี้แคนตัน มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ครึ่ง จะพัฒนาเป็นอาคารจอดรถขนาด 10 ชั้น รองรับปริมาณการจอดรถได้ 800 คัน พร้อมจัดพื้นที่ภายในอาคารจอดรถเพื่อให้ร้านค้ามาเช่า และจะนำระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า มูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านบาท โดยจุฬาฯจะเป็นผู้ลงทุนเอง เริ่มดำเนินการก่อสร้างต้นปี 2551

4..ตลาดสามย่าน

อาคารตลาดสามย่านแห่งใหม่ ตั้งอยู่ระหว่างซอยจุฬาฯ 32 กับจุฬาฯ 34 ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ แบ่งเป็นอาคารตลาด 2 ไร่ มี 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,200 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นแผงขายอาหารสด ชั้นบนเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดเปิดให้บริการต้นปี 2551

5. จตุรัสจามจุรี

ตั้งอยู่บริเวณแยกสามย่าน ติดถนนพญาไท และพระราม 4 นับเป็นโครงการเก่าแต่เดิมใช้ชื่อว่า โครงการจุฬา ไฮเทค สแควร์ ซึ่งชะลอโครงการไปตั้งแต่ปี 2540 โดยจุฬาฯได้รื้อฟื้นโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้บริการในต้นปี 2551 โดยจัตุรัสจามจุรีเป็นอาคารสูง 3 อาคารต่อเชื่อมกัน แบ่งเป็นอาคารสำนักงาน 40 ชั้น อาคารที่พักอาศัย 23 ชั้น และ อาคารเชื่อมต่อ 4 ชั้น กำหนดโพซิชั่นนิ่งให้เป็นความบันเทิงด้านการศึกษา หรือ Edutainment

6.ปรับภูมิทัศน์อังรีดูนังต์

ภายในปี 2551 จุฬาฯมีแผนที่จะปรับภูมิทัศน์ช่วงบริเวณถนนอังรีดูนังค์ให้น่าอยู่ น่าเดิน เสมือนจุดหน้าบ้านของสยามสแควร์ ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท แต่งพื้นที่ให้ดูร่มรื่น จัดระเบียบทางเดินให้สวยงาม

แผนระยะยาว

7. อาคารจอดรถ

แผนพัฒนาอาคารจอดรถอีกแห่งที่คาดว่าจะดำเนินการขึ้น หลังจากโครงการจอดรถบริเวณด้านหลังโรงแรมโนโวเทลเสร็จสิ้นลง คือ อาคารจอดรถบริเวณหัวมุมถนนฝั่งมาบุญคลอง บริเวณร้าน HARD ROCK CAF? จะเป็นอาคารสูง 10 ชั้น เพื่อจอดรถ และจะมีพื้นที่บางส่วนให้เช่าเพื่อการค้า

8.โรงแรมระดับ 3 ดาวครึ่ง

โครงการโรงแรม 3 ดาวครึ่ง ขนาด 25 ชั้น 400 ห้อง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีแผนจะพัฒนาขึ้นพร้อมๆอาคารที่จอดรถแห่งใหม่ บริเวณร้านสุกี้แคนตัน เรียกว่า สร้างโรงแรมขึ้นมาติดกับโนโวเทล เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย โดยแผนที่เตรียมไว้จะเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวเท่านั้นเพื่อเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เน้นคนระดับกลางไม่หรูหราเกินไป