“มาม่า” จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย สู่ปีที่ 10

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – นายสุรัตน์ เกตุรัตนกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาม่า พร้อมด้วยดร.สุเมธ แย้มนุ่น (กลาง) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิด “โครงการทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 10” ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าจัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะวิธีพิชิตข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย