พระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถวายผ้าพระกฐิน ๒๕๕๐

ความขลังและงดงามในบรรยากาศขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อถวายราชกฐิน แต่ละครั้งที่ผ่านมาประทับใจผู้พบเห็นได้เสมอ

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาใช้ในพิธีสำคัญๆ เช่นอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน การแปรพระราชฐานเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมือง การต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศ

สำหรับปีนี้ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้จัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยทรงโปรดฯ ให้พระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550

เรือที่ร่วมกระบวนพิธีจะสลักลวดลาย ตกแต่งหัวเรือเป็นรูปสัตว์ ทหารฝีพายก็จะแต่งกายสวยงาม ตามพระราชพิธีดั้งเดิม การขับร้อง “กาพย์เห่เรือ” คู่กับการกระทุ้งเสา เพื่อให้จังหวะกับฝีพาย

เมื่อถึงเวลา 15.20 น.วันที่ 5 พ.ย. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีไปยังท่าวัดอรุณราชวราราม โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประทับบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ขณะที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลื่อนมาถึงหน้าโรงพยาบาลศิริราช ฝีพายเรือทุกลำต่างพร้อมใจกันถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ประทับรักษาพระวรกายอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่านโรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ผินพระพักตร์ทอดพระเนตรชั้น 16 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ณ อาคารราชนาวิกสภา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เสด็จทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เช่นกัน

เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนถึงวัดอรุณราชวรารามแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถเพื่อถวายผ้าพระกฐิน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ตามพิธีกรรมราชประเพณี เมื่อแล้วเสร็จจึงเสด็จฯ กลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง