รูดปรื๊ด บัตรเครดิตที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้แล้ว เริ่มไตรมาส 4

วีซ่า ประเทศไทย และไทยสมาร์ทคาร์ด ประกาศความร่วมมือเปิดให้บริการรับบัตรวีซ่าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เริ่มไตรมาส 4

การประกาศความร่วมมือระหว่างวีซ่า ประเทศไทย และไทยสมาร์ทคาร์ดในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ถือบัตรวีซ่าสามารถใช้บัตรในการชำระเงินที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะเริ่มต้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและสาขาที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการสูงภายในไตรมาสสี่ปีนี้ และจะขยายไปทุกสาขาทั่วประเทศต่อไป

การร่วมมือกันในครั้งนี้มีบทบาทสำคัญเพื่อกระตุ้นและขยายจุดรับบัตรให้กว้างขวางมากขึ้น และสอบรับนโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้เป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายในรูปแบบอีเพย์เมนท์ในวงกว้างมากขึ้น

“การลงนามเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของวีซ่าในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ทำให้ร้านค้าต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมีเครือข่ายที่กว้างขวางในขณะที่วีซ่ามีจำนวนผู้ถือบัตรมากที่สุดในประเทศไทย การเป็นพันธมิตรร่วมกับไทย สมาร์ท คาร์ดในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้ผ่านบัตรได้สะดวกยิ่งขึ้น” สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าว

โดยได้มีการร่วมลงนามสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย วิพิน คาลร์รา (ขวา) ผู้อำนวยการ Merchant Sales and Solutions วีซ่าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเฉลิมชัย ฉัตรชัยกนันท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด