ฉลอง 29 ปีแอมเวย์ประเทศไทย มอบทุน 200,000 บาท สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายวิเชียร รัตนรังษีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ฉลองการดำเนินธุรกิจครบรอบปีที่ 29 ของแอมเวย์ประเทศไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษา 200,000 บาท แก่นักเรียนที่ศึกษาใน 4 โรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงแอมเวย์สำนักงานใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง และโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) โดยการมอบทุนการศึกษานี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทย