กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz รอบสาธิต สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล พร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล โชว์ความพร้อมก่อนประมูลจริง 27 พ.ค. 2559


by Sukyai
25-05-2016 14:27:46
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 2559 โดยในวันนี้ (25 พ.ค. 2559) สำนักงานได้มีการจัดจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูล ซึ่งได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้ทำความรู้จักซอฟท์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล รวมถึงกฎการประมูล

สำหรับการจัดประมูลรอบสาธิตในวันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เปิดอาคารหอประชุมชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ เป็นสถานที่จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สำหรับในช่วงแรกจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่จัดการประมูล กำหนดการวันประมูล การปฏิบัติตนในวันประมูล และกฎการประมูล จากนั้นจะอธิบายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลให้ผู้เข้าร่วมการประมูลได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลเกิดความคุ้นเคยกับกฎ และโปรแกรมในการประมูล สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลครั้งนี้ออกแบบตามกฎการประมูลที่ กสทช. กำหนด และมีการแสดงผลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประมูลรับทราบผลการประมูลของตัวเอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมูลในรอบต่อไป

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูลที่ใช้ชั้น 3 ของอาคารอำนวยการ โดยภายในห้องประมูลได้แบ่งโซนเคาะราคาประมูล โซนรับประทานอาหาร และโซนพักผ่อน ภายในโซนเคาะราคาประมูล สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับการประมูลที่ติดตั้งโปรแกรมการประมูล จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องใช้งานจริงหนึ่งเครื่องและเครื่องสำรองหนึ่งเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลใช้ในการวางแผนการประมูล จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Microsoft Office และ Acrobat Readerพร้อม Printer จำนวน 1 เครื่อง

สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูลนำเข้าห้องประมูลได้คือ ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นบันทึก CD DVD ที่บันทึกข้อมูลหรือสื่อมัลติมีเดีย เอกสารหรือหนังสือตามความเหมาะสม สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องประมูล

ทั้งนี้ ระหว่างการประมูลจะจัดผู้ประสานงานผู้เข้าร่วมการประมูลไว้ 4 คน รวมทั้งมีการติดตั้ง CCTVบริเวณพื้นที่ห้องประมูลด้วย และจะมีการติดตั้งหน้าจอแสดงผลจาก CCTV ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่ห้องประมูลที่ห้องรับรองชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำหรับห้องควบคุมการประมูลจะอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ และได้จัดอาคารหอประชุมชั้น 1 เป็นห้องสื่อมวลชนสำหรับสังเกตการณ์ประมูล โดยจะจัดให้มีจอมอนิเตอร์แสดง Observer Screen จากซอฟต์แวร์การประมูล ซึ่งจะแสดงราคาประมูลในแต่ละล็อต แต่จะไม่แสดงว่าใครคือผู้เสนอราคา และได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานได้มีการเตรียมเครื่องไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ หรือขัดข้อง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมูลไว้แล้ว

“สำนักงาน กสทช. พร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เราดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การประมูลครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยคำนึงถึงประของประชาชนและรัฐเป็นที่ตั้ง” นายฐากร กล่าว
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter