เกิดมาเป็นแบบไหนไม่สำคัญ “คุณค่าที่เรายึดมั่น” ต่างหากที่กำหนดตัวตนของเรา

“สมมติว่าวันนึง พ่อแม่สามารถกำหนดหลายๆ อย่างเกี่ยวกับตัวเราได้ ให้เกิดเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง ให้มีผิวเหมือนพ่อหรือตาเหมือนแม่ แต่สิ่งเหล่านั้นจะกำหนด ‘ตัวตน’ ของเราได้สักขนาดไหน?”

ขณะที่นั่งเปิดทีวีดูข่าวตามปกติ ก็บังเอิญสะดุดเข้ากับข้อความในโฆษณาเรื่องหนึ่ง ที่หยิบยกเรื่อง ‘ตัวตน’ ของคนออกมาพูดได้อย่างน่าสนใจ และที่ต้องแปลกใจคือโฆษณาเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ไหน แต่เป็นโฆษณาของธนาคารที่อยู่คู่ภูมิภาคเอเชียมายาวนานกว่า 80 ปี อย่าง “ธนาคารยูโอบี”

ที่ว่ายกเรื่อง ‘ตัวตน’ ออกมาพูดได้น่าสนใจ เพราะเนื้อเรื่องพูดถึง “รูปลักษณ์ภายนอก” และ “คุณค่าที่อยู่ภายใน” ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่จะบ่งบอกตัวตนของคนได้อย่างแท้จริง ต่อให้ในอนาคตพ่อแม่จะกำหนดเพศ สีผิว สีตาของลูกได้ แต่จะมีเทคโนโลยีใดที่จะช่วยกำหนดได้ว่าลูกของเราจะออกมาเป็นคนดีของสังคมหรือไม่

ในโฆษณาเสนอเรื่องราวของคุณค่าที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความซื่อตรง ความมีน้ำใจ ความขยันทุ่มเท ความผูกพัน ล้วนเป็นสิ่งที่เราได้รู้จักและเรียนรู้ผ่านการอบรมสั่งสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในครอบครัว ไม่ว่าเราจะเกิดมารูปร่างหน้าตาแบบไหนก็หาใช่สิ่งสำคัญ เพราะสุดท้าย ‘คุณค่าที่เรายึดมั่น’ ต่างหาก คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนแบบใด

หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับธนาคารยังไง? ต้องขอบอกเลยว่าเป็นการนำเสนอที่ซ่อนความได้อย่างลึกซึ้ง เพราะนี่คือการสะท้อนถึงแนวทางที่ธนาคารยูโอบียึดมั่นในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 80 ปี

ระยะเวลา 80 ปีไม่ใช่สั้นๆ หากนับเป็นเจเนอเรชั่นก็ถือว่าผ่านมา 3-4 รุ่นแล้วทีเดียว กาลเวลาผ่านไป ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง สภาวะเศรษฐกิจโลกก็แปรเปลี่ยนมาตลอด หากมัวแต่ยึดติดอยู่กับหน้าตาภายนอก คงมีอันต้องเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดจนสับสน แต่สำหรับธนาคารยูโอบี การที่อยู่มาได้ยาวนานแถมยังถือว่าประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ก็เพราะมีหลักการที่ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นแก่นที่อยู่ภายใน เป็นค่านิยมในการทำงาน นั่นคือการ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เพื่อลูกค้าและพนักงานทุกคนเสมอ และค่านิยมนี้ก็ถูกถ่ายทอดส่งต่อให้กับผู้บริหารและพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ

ธนาคารยูโอบีสื่อสารเมสเสจนี้ออกมาเพื่อต้องการสะท้อนค่านิยมที่ธนาคารยึดมั่นมาตลอด 80 ปี และจะยังคงยึดมั่นต่อไป ทั้งความมีคุณธรรม มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และเป็นหนึ่งเดียว เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้า ดังสโลแกนใหม่ “Right By You” ที่ต่อท้ายโฆษณาเรื่องนี้อีกด้วย