คิงเพาเวอร์สยายปีก ทุ่ม 8 พันล้าน ฮุบแอร์เอเชีย

ธรรศพลฐ์ แบแลเว็ลด์ ขายหุ้น เอเชีย เอวิเอชั่น เจ้าของสายการบินแอร์เอเชีย ให้กับตระกูลศรีวัฒนประภา รวมกว่า 1,891.59 ล้านหุ้น หรือ 39% ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท มูลค่าเกือบ 8 พันล้านบาท ขณะที่ธรรศพลฐ์ เหลือหุ้น 5%

ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ลงนามในสัญญาขายหุ้นของครอบครัวแบเลเว็ลด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้กับ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา จำนวน 1,891,588,286 หุ้น หรือคิดเป็น 39 % ของหุ้นทั้งหมด ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,944.67 ล้านบาท

จากการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ประกอบด้วย

นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 679,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 14.00%
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 485,088,286 หุ้น หรือ 10.00%
นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 282,500,000 หุ้น หรือ 5.82%
น.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา 242,500,000 หุ้น หรือ 5.00% และ น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 242,500,000 หุ้น หรือ 5.00%

โดย ครอบครัวแบเลเว็ลด์ เหลือเพียงนายธรรศพลฐ์ เท่านั้น ถือหุ้น 242,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.00%

บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยปัจจุบันถือหุ้นในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการสายการบินราคาประหยัด

20160613-aav-02