10 อาชีพในสายงานที่ต้องการมากที่สุดในไทย ปี 2016

สายงาน งานขาย งานบริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ธุรการและงานทรัพยากร บุคล งานวิศวกรรม และงานการบัญชี ติดอันดับอาชีพที่ตลาดงานต้องการในทุกระดับตาแหน่งงาน ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559 ขณะที่งานไอที โตกว่า 83%

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดเผย 10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในไทย โดยสำรวจจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 40,000 รายทั่วประเทศ

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการในทุกระดับตำแหน่งงาน

1_job2

สายงานที่ตลาดงานต้องการมากที่สุด ประกอบไปด้วย

ในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 3 อันดับแรกคือ 1) งานขาย บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ 2) ธุรการและทรัพยากรบุคคล 3) วิศวกรรม

ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง คือ 1) วิศวกรรม 2) ไอที 3) บัญชี

ระดับหัวหน้างาน คือ 1) งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2) บัญชี 3) วิศวกรรม

ระดับผู้จัดการขึ้นไป คือ 1) งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2) บัญชี 3) การตลาดและประชาสัมพันธ์

2_job2 3_job2 4_job2 5_job2

วิเคราะห์ 10 สายงานตลาดงานต้องการมากที่สุด

  1. 5 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเจ้าหน้าที่  ระดับกลาง และระดับหัวหน้างาน จะไม่มีความแตกต่างหากเทียบกับปี 2558 ในขณะที่ตาแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไปมีความต่าง
  2. งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล งานวิศวกรรม และงานการบัญชี ติดอันดับอาชีพที่ตลาดงานต้องการในทุกระดับตาแหน่งงาน ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559
  3. สายงานที่เกี่ยวข้องกับการดีไซน์เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดที่เป็นตำแหน่งงานระดับพนักงานทั่วไป (Entry Level)
  4. สายงานที่มีความต้องการสูงในตลาดที่เป็นตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Mid Level) และตาแหน่งงานระดับหัวหน้างาน (Senior Level) คือประเภทงานการบริการเฉพาะทาง
  5. งานบริหาร เป็นสายงานที่มีความต้องการสูงในตาแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไป(Top Management)
  6. งานไอทีในตาแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไป (Top Management) เติบโตขึ้นกว่า 853%