เคทีซีจับมือสถาบันสิรินธรฯ นำผู้สูงวัยต้นแบบ จัดกิจกรรม “ปันความรู้ สู่ผู้สูงวัย ด้วยก้าวใหม่แห่งเทคโนโลยี”

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน เคทีซีปันความรู้ สู่ผู้สูงวัย ด้วยก้าวใหม่แห่งเทคโนโลยีโดยมีนางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี”หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินำคณะผู้สูงอายุต้นแบบจากชมรมผู้สูงอายุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพ ชมนวัตกรรม “หุ่นยนต์ผู้ช่วยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการทรงตัวในผู้สูงอายุ” และทดลองการรักษาข้อเสื่อมด้วยพลังน้ำใน “สระธาราบำบัด” ที่มีความทันสมัยที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้