สถาบัน ลีด บิซิเนส เปิดตัวหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก สร้างเครือข่ายธุรกิจไทย บุกเบิกเทรนด์เศรษฐกิจใหม่ยุคโลกสากล

สถาบัน ลีด บิซิเนส เปิดตัวหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders) หรือ GBL อย่างเป็นทางการ โดยมี 50 ผู้บริหารไทยเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจชั้นแนวหน้ารับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกสากล ตามเจตนารมณ์ผู้ร่างหลักสูตร ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติคุณของสถาบันฯ ด้วยความร่วมมือจาก The Industrial Labor Relations School (ILR) School of Hotel Administration (SHA) และคณาจารย์จาก Johnson Graduate School of Management ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่มีเนื้อหาเข้มข้น และมีวิทยากรระดับโลกจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทรนด์ธุรกิจใหม่แก่นักธุรกิจ นักบริหารและผู้นำในการนำพาองค์กรสู่เวทีโลกอย่างแข็งแกร่ง

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติคุณ สถาบัน ลีด บิซิเนส กล่าวว่า “โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีนัยยะสำคัญยิ่งสำหรับผู้นำทางธุรกิจ และมีผลต่อการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่ อาทิ โมเดลธุรกิจ Sharing economy เป็นธุรกิจที่เชื่อมผู้ที่มีทรัพย์สินหรือสินค้ากับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มอินเตอร์เนท เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลไร้พรมแดน กล่าวได้ว่า หากเรามีสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ เราสามารถสร้างตลาดได้ทั่วโลกในคราวเดียว ทำให้ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อน และการแข่งขันที่สูงขึ้น

หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders) หรือ GBL มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากล ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะความสามารถ  เครือข่ายทางธุรกิจ ความรู้ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมไปถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นำในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการบริหารทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับโลกได้ในที่สุด จากการเข้าร่วมในหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก หรือ GBL นี้”

นอกจากนี้ วิทยากรของหลักสูตรยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญมาแบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ และเคล็ดลับสำคัญในการเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในธุรกิจในระดับสากล เช่น Microsoft, Garena, Thai AirAsia, DHL และ Total Access Communication เป็นต้น

สำหรับพิธีเปิดการศึกษาในวันแรก ได้รับเกียรติจาก คุณ นิโคลัส เอ แนชประธานกลุ่มบริษัท การีนา ออนไลน์ สิงคโปร์ (Group President of Garena) หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบได้ว่าจะขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจ B2B อย่าง อาลีบาบา รุ่นต่อไปของโลก มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Global Business Challenges and Trends” ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลแนวโน้ม 12 เมกะเทรนด์ธุรกิจโลกที่จะมาในยุคดิจิทัล และแบ่งปันประสบการณ์การก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีสู่โมเดลธุรกิจผู้ให้บริการดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ในระยะเวลาไม่ถึง 6 ปี มูลค่ากว่า 3.75 พันล้านเหรียญสหรัฐ

“เพียงแค่วันเปิดการศึกษาวันแรก ผู้บริหารหลายท่านที่เข้าร่วมหลักสูตรในวันนี้ก็ได้รับไอเดียมากมายจากเครือข่ายที่เกิดขึ้น แถมยังได้จุดประกายความคิดเรื่องเทรนด์ธุรกิจจากผู้นำในโลกธุรกิจที่สละเวลาเดินทางมาบรรยายโดยเฉพาะการฝึกฝนการหาความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกแต่เป็นเรื่องจำเป็น ผมเชื่อมั่นว่า หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างผู้นำธุรกิจของไทยให้มีศักยภาพเทียมเท่ากับไอดอลในโลกธุรกิจยักษ์ใหญ่ และสร้างอนาคตของประเทศไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างแท้จริง ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดในโลกธุรกิจไม่พอ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกัน” ดร. สถิตย์สรุป