อาเซียนเทรนด์ออนไลน์สุดๆ

จากผลการสำรวจวิจัยคนใน 29 ประเทศ จำนวน 17,000 คน ของยูนิเวอร์แซล แมคแคน พบว่า คนอาเซียนมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่างคึกคัก ถือเป็นผู้นำเทรนด์การใช้สื่อเครือข่ายออนไลน์มากที่สุด โดยนับจำนวนได้ว่า 6 ใน 10 คนที่อ่านบล็อก และ 7 ใน 10 คน ที่เขียนบล็อกคือคนอาเซียน

เกาหลีใต้ เป็นประเทศที่สนใจบล็อกมากที่สุด และเป็นคอนเทนต์ที่คนเกาหลีใต้สนใจมากกว่าคอนเทนต์อื่นๆ ในเว็บ โดยมากกว่าโดยจำนวน 77% อ่านบล็อกทุกสัปดาห์ ขณะที่ 58% อ่านข่าวสาร

ถ้านับจำนวนคนแล้ว หนีไม่พ้นประเทศจีน เพราะมีประชากรมากที่สุด มี 42 ล้านคน ที่เป็นบล็อกเกอร์ และ 70% สนใจเขียนบล็อก ที่ฟิลิปปินส์ก็มีจำนวนนับได้ 66% ที่เป็นบล็อกเกอร์ ชาว

ฟิลิปปินส์ถือเป็นนักสังคมจ๋าในโลก Social Networking เพราะ 83% เข้าไปในเว็บไซต์ Social Online เป็นประจำ

สำหรับฟากยุโรป มีผลวิจัยจากดาต้า มอนิเตอร์ ว่า อังกฤษเป็นประเทศที่มีชาวออนไลน์มากที่สุด คาดว่าปี 2012 จะมีจำนวน 27 ล้านคน โดยการขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ที่นิยมฟังก์ชันการตอบโต้ออนไลน์

ฝรั่งเศส ฮิตเป็นอันดับ 2 ด้วยจำนวนปัจจุบัน 8.9 ล้านคน และปี 2012 จะมีจำนวน 21.3 ล้านคน

เยอรมนี เป็นที่ 3 จาก 8.6 ล้านคน เป็น 21.7 ล้านคน สรุปทั่วทั้งยุโรปจะมีชาวออนไลน์เน็ตเวิร์คกิ้ง จาก 41.7 ล้านคน เป็น 107.4 ล้านคน