เมื่อ Instagram เป็นที่ต้องการเหนือกว่า Google+ และ Pinterest

อาจกล่าวได้ว่า Instagram เป็นอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียที่มีบทบาทสูงมากสำหรับภาคธุรกิจ ล่าสุด จากรายงานของ The Fortune 500 Instagram Report : 2016 Edition ซึ่งมีการเก็บข้อมูลการใช้ Instagram ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015-เมษายน 2016 ก็ได้พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งาน Instagram มากมาย

โดยรายงานดังกล่าวพบว่า มีการใช้งาน Instagram จากบริษัทที่อยู่ในลิสต์ Fortune 500 แล้วถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มจากปี 2013 ที่มีอยู่เพียง 24.6 เปอร์เซ็นต์ ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Dartmouth พบว่า Instagram เป็นที่ต้องการมากกว่าแพลตฟอร์มอย่าง Google+ และ Pinterest รวมกันเสียอีก

นอกจากนี้ “การมีส่วนร่วม” หรือ Engagement คือ คีย์สำคัญของ Instagram ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการสนทนา แต่อยู่ในรูปแบบของ “Like” ถึงโดยมีเพียง 1.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อยู่ในรูปแบบของ “Comment”

กระนั้นสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจ “พลาด” ก็คือ การโพสต์ต่างๆ บน Instagram ที่มักปรากฏในช่วงวันทำงาน และในชั่วโมงทำงาน ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นเวลาทำงานของนักการตลาดเหล่านั้น แต่เวลาที่ Instagram มีผู้ใช้งานเข้ามาเล่นมากที่สุดกลับเป็น “วันอาทิตย์” โดยในจุดนี้น่าจะอธิบายได้ว่า เพราะ Instagram ในสายตาของผู้บริโภคก็คือ โซเชียลมีเดีย และคนเรามักใช้เวลาว่างในการเล่นโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์จึงเป็นวันที่ตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเอง

ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะแก่การโพสต์ที่สุด หากโพสต์นั้นต้องการยอด Like มากๆ อาจเป็นช่วงสี่ทุ่มถึงตีสาม เพราะเป็นช่วงที่คนเล่นน้อย การโพสต์ในช่วงเวลานี้จึงอาจคาดหวังได้ถึงยอด Like ที่สูงกว่าปกตินั่นเอง

อีกข้อมูลหนึ่งที่พบจากรายงานดังกล่าว คือ ภาพส่วนมากที่โพสต์เป็นภาพที่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ หรือการตกแต่งใดๆ เพิ่มเติม แต่อาจเป็นไปได้ว่า ภาพเหล่านั้นได้รับการตกแต่งมาจากที่อื่นก่อนแล้ว จึงค่อยนำมาโพสต์ก็เป็นได้

ที่มา: http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000067127