MALEE ลงขัน MEGA ปั้นธุรกิจใหม่ผลิตเครื่องดื่มสุขภาพพร้อมดื่ม

เมื่อเทรนด์สุขภาพมาแรง และเครื่องดื่ม RTD มาแรง จึงทำให้บริษัท มาลีกกรุ๊ป (MALEE) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ ยี่ห้อ มาลี และ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG)  ตัดสินใจร่วมหุ้นลงขัน เปิด บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (Mega Malee) เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

มูลค่าการลงทุนเบื้องต้น10 ล้านบาท แบ่งเป็น MEGA 51% และ MALEE  49% คาดว่า 2-3 ปีข้างหน้า อาจมีการเงินลงทุนใน Mega Malee ตามการขยายตัวของธุรกิจ

บริษัท Mega Malee จะดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในระยะแรก Mega Malee จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม (Ready-to-Drink)

1_malee

ที่มาของการร่วมทุน

วิเวก ดาวัน (Mr. VivekDhawan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Chief Coach บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของการร่วมหุ้นในครั้งนี้ว่า MEGA มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจมากขึ้น

ในขณะที่ MALEE ต้องการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากบริษัทที่ทำเพียงผลไม้และเครื่องดื่ม หันมาเน้นเครื่องดื่มสุขภาพอย่างเต็มตัว จึงเป็นที่มาของร่วมมือกันระหว่าง MEGA และ MALEE โดยจะมุ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองผลทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าจะช่วยให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นได้

MEGA นั้นชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ (Pharmaceutical) ในขณะที่ MALEE มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม (Ready-to-Drink)

การร่วมทุนครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัทมาก

ฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health and Wellness) คือหนึ่งในเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ของโลกและของประเทศไทยเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังคงมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผลิตภัณฑ์ของ Mega Malee ที่จะผลิตออกมา จะไม่ใช่ยา แต่เป็นเครื่องดื่ม (Ready-to-Drink) ผู้บริโภคจะรู้สึกเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่า และเรื่องดูแลสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องง่ายของผู้บริโภคทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และถือเป็นการร่วมมือกันปฏิวัติวงการผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดย MALEE และ MEGA มีความมั่นใจว่าแนวคิดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และกลายเป็นอนาคตที่มั่นคงของทั้งสองบริษัทต่อไปรวมถึงจะช่วยเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ MALEE ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และเสริมภาพลักษณ์ของ MALEE ที่จะมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพตามกลยุทธ์ของ MALEE”