4 ธุรกิจอาหาร ที่ “แม็คโคร” ควักกว่า 3 พันล้านลงทุน


03-11-2016 16:56:12

ต้องเรียกว่าเป็นปีที่หลายธุรกิจมีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศเช่นเดียวกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ศูนย์ค้าส่งภายใต้กลุ่มซีพีได้ต่อยอดธุรกิจย้ายการลงทุนออกนอกประเทศ

แม็คโครได้ใช้เงินลงทุนจำนวน 117.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 26บาท /1 ดอลลาร์เหรียญสิงคโปร์) หรือคิดเป็นเงิน 3,057.6 ล้านบาท ซื้อหุ้นในสัดส่วน 80% ใน 4 บริษัทดังนี้

1_makro_new