ซีอีโอ เทสโก้ โลตัส บินมาไทย “ยันไม่ขายหุ้นลงทุนต่อ”

มร. เดฟ ลูอิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทสโก้ บินตรงจากสหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมธุรกิจ เทสโก้ โลตัส ในไทย และได้เข้าพบ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เพื่อหารือแผนการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

word_icon

กลุ่มเทสโก้เชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจไทย  มุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดสาขาเพิ่มและขยายช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาต่ำ นอกจากนี้ ยังจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในการปรับลดราคากลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยลูกค้าประหยัด

word_icon2

“ไทย” ขนาดธุรกิจใหญ่สุดนอกอังกฤษ

ซีอีโอ ของเทสโก้ โลตัส ย้ำว่า ประเทศไทย เป็นตลาดที่มีความสำคัญมากสำหรับกลุ่มเทสโก้ โดยเทสโก้ โลตัส เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มเทสโก้ภายนอกสหราชอาณาจักร ให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์และจ้างงานพนักงานประจำกว่า 60,000 คน กลุ่มเทสโก้มุ่งมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อไป และไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในกิจการเทสโก้ โลตัส

ร่วมมือเกษตรตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ ยังแสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับสินค้าเกษตรในประเทศไทยตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงโครงการประชารัฐที่เทสโก้ โลตัสได้ช่วยสร้างรายได้และการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

“เราวางแผนที่จะลงทุนยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านการทำงานร่วมกับเกษตรกรไทยในการร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นที่ตั้งเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด พัฒนาการขนส่งให้สามารถคงความสดของสินค้า ช่วยลดการสูญเสียอาหาร

การยกระดับอาหารสดทั้งห่วงโซ่นี้ จะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับเกษตรกรและเทสโก้  คุณภาพอาหารที่สูงขึ้นและราคาที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ลูกค้า และเทสโก้เอง” มร.เดฟ กล่าว

plan_tesco_new