ประมูลเบอร์สวย ได้ไป 9 เลขหมาย 57 ล้าน 9 ตัวเหมือน 20 ล้าน ไม่มีใครคว้า

สำนักงาน กสทช.พอใจประมูลเบอร์สวย แม้เลข Platinum 9 ตัวเหมือน ราคาเริ่มต้น 20 ล้านบาท ไม่ถูกประมูล แต่ยังสามารถประมูลออกทั้งหมด 9 เลขหมาย สร้างรายได้รวม 57,968,888 บาท พร้อมนำส่งเข้ารัฐเป็นรายได้แผ่นดินหลังหักค่าใช้จ่าย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย เริ่มต้นเมื่อเวลา 09.09 น. และได้สิ้นสุดลงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยมีผู้สนใจประมูลเลขสวยในกลุ่ม Gold รวมทั้งสิ้น 9 เลขหมาย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 57,968,888 บาท รายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช.จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

“กสทช.จะนำประสบการณ์ในการประมูลครั้งนี้ไปปรับปรุงการประมูลในครั้งต่อไปที่คาดว่าจะเปิดประมูลหมายเลขสวย 6 ตัวเหมือน จำนวน 1,388 เลขหมายในราคา 3-5 แสนบาท และ 7 ตัวเหมือน จำนวน 137 เลขหมาย ในราคา 7-8 แสนบาท ซึ่งจะต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อหาราคากลาง ก่อนเปิดประมูลในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2560 ทั้งนี้ จะนำหมายเลขที่เหลือในการประมูลครั้งนี้ไปร่วมประมูลในครั้งต่อไปด้วย”

สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลในราคาสูงสุด คือ เลขหมาย 09-8888-8888 ในราคาชนะประมูล 8.1 ล้านบาท เลขหมาย 06-5555-5555 ในราคาชนะประมูล 6.9 ล้านบาท เลขหมาย 09-5555-5555 ในราคาชนะประมูล 6,898,888 บาท และเลขหมาย 09-7777-7777 ในราคาชนะประมูล 6,070,000 บาท

ส่วนเลขหมายที่ชนะประมูลในราคา 6 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 เลขหมาย ได้แก่ เลขหมาย 09-0000-0000 เลขหมาย 09-1111-1111 เลขหมาย 09-4444-4444 เลขหมาย 09-6666-6666 และเลขหมาย 06-1111-1111

1_number

ขณะที่เลขหมายที่ไม่มีการเสนอราคา และ กสทช.จะนำมาประมูลใหม่ในครั้งหน้าคือ หมายเลข 8 ตัวเหมือน จำนวน 5 เลขหมาย คือ 06-222-2222, 09-3333-3333, 06-3333-3333, 09-2222-2222, 06-4444-4444 ในราคาเริ่มต้น 6 ล้านบาท และ 9 ตัวเหมือน คือ 08-8888-8888 กับ 09-9999-9999 ที่กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 20 ล้านบาท

ที่มา : http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000118413