ปั๊มบางจาก ทุ่ม 3 พันล้าน เดินเครื่องเปิด SPAR ‘FRESH & EASY FOOD MARKET’ ซูเปอร์มาร์เก็ตจากเนเธอร์แลนด์ ตั้งเป้า 300 สาขา ภายในปี 2563

ภาพจาก facebook ปั๊มบางจาก ราชพฤกษ์

สำหรับบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) การเปิดตัว Bangchak Greenovative Experience ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนนราชพฤกษ์ แห่งใหม่ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในปั๊มแห่งนี้ เพื่อต้องการบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียเท่านั้น

แต่ยังเป็นการกดปุ่มสตาร์ทในการเปิดตัว SPAR ‘FRESH & EASY FOOD MARKET’ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่บริษัทบางจากฯ ได้สิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ SPAR ซูเปอร์มาร์เก็ต จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ระดับนานาชาติ ที่มีสาขากว่า 12,100 แห่ง ใน 43 ประเทศ และไทยเป็นประเทศที่ 44

โดยบางจากฯ จะได้รับสิทธิ์แต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด  SPAR ‘FRESH & EASY FOOD MARKET’ วางจุดขายให้แตกต่าง เน้นอาหารสด และบริการ และมีมุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามนโยบายของบางจากฯ 

นอกจากนี้ บางจากฯ ทั้งยังจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนในแบรนด์ SPAR เพื่อจำหน่ายในไทยและมีแผนส่งออกไปต่างประเทศด้วย 

การรุกธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในครั้งนี้ บางจากฯ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท ขยายสาขา SPAR ทุกรูปแบบ ปีละ 50 – 80 สาขา โดยตั้งเป้าเปิด 300 สาขาภายในปี 2563

ภายในงานเปิดตัวจึงมีผู้บริหารจากกระทรวงพลังงานเข้าร่วม เช่น พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง กิโยม เทียลิง อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โทไบอัส วาสต์มุต กรรมการผู้จัดการ SPAR International พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ และ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)