Google เปิด 10 พฤติกรรมคนไทยกับการใช้แอพพลิเคชัน

Google ร่วมกับ TNS ออสเตรเลีย ได้เผยผลสำรวจในหัวข้อ “Mobile App Usage Study” โดยได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคนในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างรวม 10,000 คน ในประเทศไทยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 18-65 ปี

วินีท ธันวา ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Google Play Games & Apps
วินีท ธันวา ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Google Play Games & Apps

วินีท ธันวา ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Google Play Games & Apps ได้พูดถึงพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นของไทยได้ว่า เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยถือว่ามีการใช้ที่โดดเด่น เพราะมีการใช้โทรศัทพ์มือถืออย่างจริงจัง และมีการโหลดแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในไทยก็มีความสามารถในการทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ ส่วนกลุ่มเกมเมอร์ก็เปิดรับแอพพลิเคชั่นเกมจากทุกที่ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ต่างจากประเทศสิงคโปร์ที่จะเลือกเกมที่มาจากประเทศจีนเท่านั้น

โดยที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทั่วโลกจำนวน 1,400 ล้านราย และมีผู้เข้า Google Playstore เฉลี่ยเดือนละ 1,000 ล้านรายซึ่งยังมีการเติบโตของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นอยู่

โดยที่ในปี 2014-2015 ทางกูเกิ้ลมีมูลค่าเงิน 7,000 เหรียญที่ต้องจ่ายให้พาร์ทเนอร์ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นใน Google Playstore ทั่วโลก ซึ่งยอดการใช้จ่ายต่อคนที่ซื้อแอปเติบโตขึ้น 30% แนวโน้มในปีนี้ก็มีการเติบโตขึ้นเช่นกัน

info_app_new