จากผลสำรวจของทาง Google มี 10 พฤติกรรม การใช้งานแอพพลิเคชันของคนไทย