ไมโครซอฟท์ เผย 6 พฤติกรรม ชาวมิลเลนเนียลทั่วเอเชีย สะท้อนไลฟ์สไตล์โลกดิจิทัลปี 2020


22-12-2016 15:28:19

1 ใน 3 ของชาวมิลเลนเนียลทั่วเอเชียต้องการสมาร์ทโฟน ขณะที่ 2 ใน 5 กำลังพิจารณาซื้อแท็บเล็ต แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์ทูอินวัน

millenials-th_final

เผยผลสำรวจชาวมิลเลนเนียลเอเชีย

ผลสำรวจของไมโครซอฟท์ด้านพฤติกรรมออนไลน์ของกลุ่มมิลเลนเนียลชาวเอเชียในยุคโมบายเฟิร์ส คลาวด์เฟิร์ส พบว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีความเข้าใจอันดีและตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากับโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการใช้อุปกรณ์และบริการด้านดิจิทัลนั้นก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ออนไลน์โพลครั้งนี้จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 โดยได้สำรวจกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีสัญชาติเอเชียอายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งที่ทำงานแล้วและยังศึกษาอยู่ จาก 14 ประเทศที่มีสำนักงานไมโครซอฟท์จัดตั้งอยู่ ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน

ภูมิภาคเอเชียประกอบด้วยเยาวชนกว่า 1.1 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของประชากรเยาวชนทั่วโลกจึงอาจกล่าวได้ว่า คนกลุ่มนี้จะเป็นผู้กำหนดวิธีการทำงานของแรงงานในอนาคต รวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันขึ้นใหม่ ในโลกที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นทุกขณะ

ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกคนล้วนเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง โดยกลุ่มมิลเลนเนียลเลือกใช้โน้ตบุ๊ก หรือแล็ปท็อป เนื่องจากมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเดสก์ท็อป พีซี และแท็บเล็ต

นอกจากนี้กว่า 40% ยังเป็นเจ้าของเครื่องเกมส์อย่างน้อย 1 เครื่อง ขณะที่ความนิยมในอุปกรณ์ดิจิทัลไฮเทคชนิดสวมใส่ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งมีเพียง 17% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลไฮเทคดังกล่าว

ผลการสำรวจยังบ่งบอกอีกว่า กลุ่มมิลเลนเนียลกลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเองโดยมากกว่า 1 ใน 3 ของคนกลุ่มนี้ ต้องการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็นอันดับแรก ตามด้วยแล็ปท็อปและแท็บเล็ต 19.3% และ 13.3% ตามลำดับ

info_millenials

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงพัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัล ที่ตนอยากให้เกิดขึ้นจริงภายในปี 2020 เช่น การแสดงผลด้วยภาพแบบโฮโลกราฟิก ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือน การสั่งงานอุปกรณ์โดยตรงผ่านความคิด ระบบควบคุมการทำงานด้วยท่าทาง และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ตนก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษา

http://www.prb.org/pdf13/youth-data-sheet-2013.pdf