กสท. ชี้ขาดให้ทรูวิชั่นส์คืนเงินค่าบริการลูกค้าที่เลิกดูทรูวิชั่นส์ ในช่วงไม่มีบริการช่องเอชบีโอ 6 ช่อง ระหว่างวันที่ 1-25 ม.ค. 60 6 ช่องระหว่างวันที่ 1-25 ม.ค. 60

 ..นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสท.ได้พิจารณากรณี บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกบริการ 6 ช่องรายการ ในกลุ่ม HBO แต่เนื่องจากบริษัททรูวิชั่นส์ได้ส่งหนังสือขอยกเลิกรายการไม่ได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดที่ต้องแจ้งก่อนการเปลี่ยนแปลงช่องรายการเป็นเวลา 30 วัน การประชุม กสท.เมื่อวันที่ 26 .. 2559 ได้มอบหมายอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช.ไปเจรจากับทรูวิชั่นส์เพื่อให้ได้แนวทางชดเชยผู้ใช้บริการที่เป็นธรรม แต่ท้ายที่สุดไม่มีความคืบหน้าโดยทรูวิชั่นส์ยังคงยืนยันแผนการเยียวยาที่กำหนดไว้เดิม

การเยียวยาด้วยการอัปเกรดแพ็กเกจให้ลูกค้าเป็นเวลา 1 เดือนนั้น กสท.ยังไม่พอใจต่อมาตรการเยียวยา จึงได้มีการเจรจาในเรื่องมาตรการเยียวจนได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว โดยทางทรูวิชั่นส์ยินดีจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ยกเลิกการใช้บริการด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถรับชมกลุ่มช่อง HBO ได้ ตามสัดส่วนวันที่ยกเลิกบริการ ระหว่างวันที่ 1-25 .. 2560 เช่น ยกเลิกบริการวันที่ 10 จะได้รับเงินค่าบริการคืน 10 วัน หรือยกเลิกวันที่ 25 จะได้รับเงินค่าบริการคืน 25 วัน

กสทจึงเชิญให้มาชี้แจงในที่ประชุมวันนี้ (20 ..) โดยที่ประชุมมีมติเตือนทางปกครองกรณีไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบการยกเลิกบริการล่วงหน้า 30 วัน และเห็นชอบมาตรการเยียวยา ให้ทรูวิชั่นคืนเงินค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการตามสัดส่วนระยะเวลาที่ทำการยกเลิก กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ เพราะโดยมีเหตุผลว่าไม่ได้รับบริการตามสัญญาที่เคยมี โดยกำหนดกรอบเวลาที่ให้คืนเงินค่าบริการกับผู้ยกเลิกบริการระหว่างวันที่ 1-25 .. 2560

ทั้งนี้ทรูวิชั่นส์ได้แจ้งว่ามีผู้ยกเลิกบริการตั้งแต่วันที่ 25 .. 2559 – 25 .. 2560 ประมาณ 700-1,000 ราย

ในส่วนวิธีการรับเงินคืนของลูกค้าที่ยกเลิกบริการ ให้ทางทรูวิชั่นส์ทำการตกลงกับลูกค้าว่าจะมีการจ่ายเงินคืนด้วยช่องทางใด ที่ไหน และเมื่อใด แต่ทั้งนี้ลูกค้าทรูวิชั่นส์ที่ยกเลิกบริการก่อนวันที่ 1 .. 2560 ทาง กสท.จะอนุญาตให้ทางทรูวิชั่นส์ไม่ต้องคืนเงินลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทาง กสท.เห็นว่าลูกค้าทรูวิชั่นส์ยังสามารถรับชมกลุ่มช่อง HBO ได้อยู่ 

ที่มา : http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000017693