“คริสตัล” ลงใต้ ทุ่ม 350 ล้าน เปิดสายการผลิต เขย่าตลาดน้ำดื่ม 3.5 หมื่นล้าน

ตลาดน้ำดื่มระอุรับหน้าร้อน คริสตัลเปิดสายพานผลิตใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยงบลงทุน 350 ล้านบาท เพื่อป้อนตลาดภาคใต้ ตั้งเป้ายอดขายเติบโตอีก 10% ตลาดน้ำดื่มในปี 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาด 35,000 ล้านบาท หรือเติบโต 8% คริสตัลมีการเติบโตมากกว่าตลาด โดยโต 13% และมีส่วนแบ่งตลาด 19% 

สายการผลิตนี้อยู่ที่โรงงานนทีชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทำเลเป็นจังหวัดที่อยู่ในตำแหน่งใจกลางภาคใต้ ด้วยกำลังการผลิต 36,000 ขวดต่อชั่วโมง หรือ 1.2 ล้านลังต่อเดือน ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการต้นทุนและกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วภาคใต้

สายการผลิตใหม่ล่าสุดนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 397,440 KWh (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ต่อปี คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 415 CO2e (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ต่อปี

เลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการขยายสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลที่โรงงานนทีชัย ประกอบกับมีแคมเปญการตลาดตลอดปี จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับน้ำดื่มคริสตัล ทั้งในแง่ของการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพและการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เติบโตด้านยอดขายตามเป้าหมายอีก 10% ในปีนี้

นอกจากนี้คริสตัลยังเดินหน้ากลยุทธ์ไปไหนก็คริสตัลที่ได้นายณภัทร เสียงสมบุญมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ และมีกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความแข็งแกร่งของแบรนด์ของคริสตัลเพิ่มสูงขึ้นที่สุดในตลาดน้ำดื่มในทุกด้าน ทั้งการด้านของการเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบ (Brand for me) เพิ่มขึ้น 25% ด้านการเป็นแบรนด์ที่ทันสมัย (Modern Brand) เพิ่มขึ้น 22% ด้านคุณภาพและความใสสะอาด (Clean and Pure) เพิ่มขึ้น 17%

ในปีนี้คริสตัลได้เน้นสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยมีแคมเปญใหม่ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักคริสตัลเพื่อสร้างฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ และยังคงใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์นายณภัทรคนเดิม รวมถึงการสร้างการรับรู้ในแคมเปญใหม่ผ่านการสื่อสารออนไลน์ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อีก 6 ล้านคนปีนี้ด้วย