เฮดังๆ ไต้หวัน ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยอีก 1 ปี จนถึง 31 ส.ค. 61


by Admin
18-04-2017 17:15:07
กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศข่าว ไต้หวันต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

โดยก่อนหน้านี้ทางไต้หวันมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยอนุญาตให้พำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

ล่าสุด สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายงานว่า ไต้หวันมีมติต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวัน โดยตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.26

ที่มา : http://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9600000038964
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter