ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 1” เวทีประชันไอเดียการตลาดดิจิทัล ที่ผนึก digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เวทีประชันไอเดียการตลาดดิจิทัล ที่ผนึก digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด

เรียน   ท่านสื่อมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พร้อมด้วย การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 40 สถาบัน ทั่วประเทศ จัดโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 1” เป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคลากรสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับ digital economy ของรัฐบาล ภายในงานมีนิสิต นักศึกษาที่มีผลงานเข้าแข่งขันที่โดดเด่น มาร่วมในงานและพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

โอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 1” โดยมี คุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ ผู้บริหารจาก บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  (เครื่องดื่มเกลือ สปอนเซอร์, เครื่องดื่ม แมนซั่ม และชาขาวพร้อมดื่ม เพียวริคุ), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Airway, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC, บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (รองเท้า GAMBOL),บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอปพลิเคชั่น AirPay) ในวันพฤหัสบดีที่ 4พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. (เวลาลงทะเบียน) ณ ห้อง อโศก 1 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ โปรดยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่ คุณศุภมาศ พูลสวัสดิ์ โทร 089-686-5070 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน พร้อมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 1”

กำหนดการงานแถลงข่าว

โครงการ U Power Digital Idea Challenge  Season 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30– 11.30 น.

ณ ห้องอโศก 1  ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

09.30 น.           ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.00 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวแนะนำผู้ร่วมแถลง

โครงการ “U Power Digital Idea Challenge  Season 1”

10.05น.            แถลงข่าวและกล่าวรายงานโครงการ “U Power Digital Idea Challenge  Season 1”

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “U Power Digital Idea Challenge  Season 1”

คุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10.30น.            แถลงข่าวร่วมโครงการ โดย

คุณณัฐสิริ ชลธิสิริศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  (เครื่องดื่มเกลือ สปอนเซอร์, เครื่องดื่ม แมนซั่ม และชาขาวพร้อมดื่ม เพียวริคุ)

คุณเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Airway

คุณชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM

ผู้บริหารจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC

คุณศักดดิ์ดา โตรีน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (รองเท้า GAMBOL)

คุณศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ประจำประเทศไทย

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอปพลิเคชั่น  AirPay)

11.10 น.           ถ่ายภาพร่วมกัน

11.20 น.           เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์ ประธาน และ ผู้แถลงข่าว ตามอัธยาศัย

11.30 น.           จบงานแถลงข่าว