ขุมทรัพย์ค้าปลีกปั๊มน้ำมัน เชลล์ เอาจริง ตั้งกรรมการบริหาร ดูแลธุรกิจค้าปลีกในไทย

นางสาว อรอุทัย

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศแต่งตั้ง นางสาว อรอุทัย ณ เชียงใหม่ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ประจำประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจนอนออยล์ (non-oil) ในประเทศไทย โดยเข้ามาสานต่อภารกิจจาก มร. แกรนท์ แมคเกรเกอร์ ซึ่งครบวาระการบริหารงานมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

น.ส. อรอุทัย มีประสบการณ์การทำงานกับเชลล์มานานกว่า 20 ปี ผ่านความรับผิดชอบหลากหลายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการค้าและการตลาด ธุรกิจบัตรเติมน้ำมันเชลล์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ โอมาน ปากีสถาน อินโดนีเซีย และ อินเดีย

“ดิฉัน มีความมุ่งมั่นที่จะนำธุรกิจค้าปลีกของเชลล์ ก้าวสู่อันดับหนึ่งในประเทศไทย ทั้งในด้านความชื่นชมจากลูกค้า และส่วนแบ่งการตลาดภายในอนาคตอันใกล้ ทั้งจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการของพนักงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีบริการน้ำมันที่ครบวงจรภายใต้แนวคิด “เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต โดยจะให้ความสำคัญกับบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ปัจจุบันเชลล์มีสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยจำนวนมากกว่า 500 สาขา โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสถานีบริการน้ำมันให้ครบ 800 สาขา และเริ่มขยายธุรกิจนอนออยล์ภายในสถานีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์เฮลิกส์พลัส ร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่ ร้านสะดวกซื้อเชลล์ซีเลค รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต