โคเรียคิง ส่งเอกสารแจง 3 ประเด็นร้อน ทำโฆษณาใหม่ ไม่แสดงราคาเต็ม !

หลังจากเจอดราม่ากระทะกระหน่ำโลกออนไลน์ ล่าสุด บริษัท โคเรียคิง (ประเทศไทย) ส่งหนังสือเอกสารใบรับรองมาตรฐาน 7 ฉบับ พร้อมกับข้อความชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกระทะโคเรียคิง ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน รวมถึงคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ห้ามการใช้ข้อความโฆษณากระทะยี่ห้อ โคเรียคิง รุ่น Gold series และรุ่น Diamond series ของบริษัทฯ มายังบริษัทฯ   

ข้อความที่โคเรียคิง (ประเทศไทย) ชี้แจงให้กับสื่อมวลชน มีดังนี้

1. การห้ามบริษัทฯ ใช้ข้อความโฆษณาตามคำสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ที่ 1/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ ขอน้อมรับและจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระงับการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณากระทะโคเรียคิงก่อนที่จะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สคบ. แล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจ

2. คุณสมบัติของกระทะโคเรียคิง

บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันถึงมาตรฐานของกระทะโคเรียคิงว่ามีกระบวนการผลิตและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศเกาหลีใต้

ด้านวัสดุเคลือบ 8 ชั้น บริษัทฯ ใช้กระบวนการพ่นเคลือบ โดยใช้ Titanium Sanding Gun Technology ในขั้นตอนแรกก่อนการพ่นเคลือบเป็นชั้นๆ รวม 8 ชั้น โดยใช้หัวพ่นเคลือบทั้งหมด 12 หัวพ่นเคลือบ และนำไปผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 420 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ จนชั้นเคลือบหลอมติดเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความแข็งแรงของกระทะและทนความร้อนสูง ในขณะที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สำหรับคุณสมบัติที่ไม่ติดกระทะมากกว่าปกติ 300% บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เป็นการเปรียบเทียบกระทะรุ่น Diamond Series ว่าไม่ติดกระทะมากกว่ากระทะรุ่น Gold Series 3 เท่า หรือ 300% ของโคเรียคิง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีคำชี้แจงในภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่เริ่มออกอากาศแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารรับรองระบบการบริหารคุณภาพ รายงานสรุปการทดสอบผลิตภัณฑ์ เอกสารรับรองบริษัทผู้ขาย และเอกสารอื่นๆ รวม 7 ฉบับ พร้อมภาพถ่าย และคลิปแสดงขั้นตอนการผลิตกระทะโคเรียคิง จากประเทศเกาหลีใต้ ตามลิงค์นี้ https://vimeo.com/219790348 มาให้ท่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

3. การตั้งราคาขาย

บริษัทฯ ขอน้อมรับคำสั่งของ สคบ. เกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาขาย และจะยุติการแสดงราคาเต็มตามมูลค่าของสินค้าในการโฆษณาต่างๆ ของบริษัทฯ

โคเรียคิง (ประเทศไทย) กราบขออภัยในความไม่สบายใจจากการโฆษณาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยกเลิกข้อความโฆษณาดังกล่าว ในชิ้นงานโฆษณาใหม่เร็วๆ นี้

อนึ่ง สำหรับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจกับคุณภาพของกระทะโคเรียคิง ไม่ว่ารุ่นใด บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมาตลอดในการดำเนินธุรกิจว่าบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-126-3131

โคเรียคิง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของลูกค้าจากการลดการใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

คำแถลงจากโคเรียคิง (ประเทศไทย)