ขอเชิญร่วมงาน THAILAND LUXURY SYMPOSIUM 2017: LUXURY 4.0 – HOW DIGITAL HAS TRANSFORMED RETAILING

ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ (LUXELLENCE CENTER) ภายใต้การบริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน THAILAND LUXURY SYMPOSIUM 2017: LUXURY 4.0 – HOW DIGITAL HAS TRANSFORMED RETAILING ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 – 18:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าหรูในปัจจุบัน รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และกูรูผู้มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

13:30 – 17:30 น. ช่วงที่ 1: การบรรยายหัวข้อ “มุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ และความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมแบรนด์หรู” โดย คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ช่วงที่ 2: การบรรยายหัวข้อ “แบบสำรวจการติดตามผู้บริโภคสินค้าหรูของไทย: ความเข้าใจผู้บริโภคสินค้าหรูออนไลน์” โดย คุณเจอโรม เฮอวิโอ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

ช่วงที่ 3: การบรรยายและเสวนาหัวข้อ “ความเข้าใจและพัฒนาการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแบรนด์หรูในยุคดิจิทัล” โดย คุณเสม ซาบรี โพแซม ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส กรุ๊ป ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจออนไลน์ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) คุณลัตซ์ เบเฮรนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กูเกิล ประเทศไทย คุณแพม เทียร รองประธานกรรมการ/ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายดิจิทัล บริษัท แมส คอนเน็ค จำกัด

หมายเหตุ: ใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยาย โดยมีล่ามแปลภาษาไทยภายในงาน

ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/6NYmTVTNYWX3q1Fr2 โดยมีค่าลงทะเบียน 2,900 บาท/1 ท่าน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คอฟฟี่เบรค และค๊อลเทล) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-071-2948, 2942 / 085-121-1084

เกี่ยวกับ ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ (LUXELLENCE CENTER)

มุ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบรนด์หรูแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยดำริของ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ผู้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชำนาญในด้านการจัดการ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาวิชาที่ส่งเสริมนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติจัดตั้งในปีพ.ศ. 2555 เพื่อผลักดันให้คนไทยมีศักยภาพด้านการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์หรูอย่างสร้างสรรค์ ส่งมอบประสบการณ์อย่างเหนือระดับ ให้เป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติ เผยแพร่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแบรนด์หรูและมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ พร้อมบริการด้านการให้คำปรึกษาและการทำวิจัยให้กับองค์กรต่างๆ