ผลตอบรับโฆษณาผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น แต่ยังล้าหลัง

อะโดบี แนะธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้ามพลาด ดึงดูดลูกค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน เหตุผู้บริโภคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบรับการใช้ “สมาร์ทโฟน” ทราฟฟิกสมาร์ทโฟน และผลที่ได้จากการโฆษณาเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ยังล้าหลังประเทศอื่นๆ

อะโดบี (Adobe) ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายงาน Best of the Best Report ฉบับล่าสุดของ Adobe Digital Insights ภายในงาน Adobe Experience Forum โดยมีผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักการตลาด ผู้จัดพิมพ์ ผู้ลงโฆษณา และผู้จัดการคอนเทนต์กว่า 250 คนเข้าร่วมการประชุม

Adobe Digital Insights อ้างอิงข้อมูลจากการเยี่ยมชมราว 100,000 ล้านครั้งบนเว็บไซต์กว่า 3,000 แห่งในเอเชียในช่วงปี 2559 ว่า แม้ว่าระยะเวลาที่ผู้บริโภคใช้บนเว็บไซต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอัตราลดลง แต่อัตราการดำเนินการที่เป็นผลมาจากโฆษณา หรือ Conversion Rate กลับเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟน ซึ่งบ่งบอกว่า “ดัชนีชี้วัดแบบเดิมๆ” อาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงของประสบการณ์ลูกค้าได้อีกต่อไป

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ พบว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ลดลงมากที่สุด โดยอยู่ที่เฉลี่ย 13.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกันอัตรา Conversion ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่สั้นลง โดยอาจเป็นผลมาจากความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายและแบนด์วิธที่ปรับปรุงดีขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลัก ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ต่างๆ จึงต้องปรับตัวตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ซึ่งมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกว่าจะโต้ตอบกับเนื้อหาคอนเทนต์ในลักษณะใด และเมื่อไร

ขณะที่ทุกประเทศมีทราฟฟิกในส่วนของเดสก์ท็อปลดลง แต่เว็บไซต์ชั้นนำ 20 เว็บไซต์ หรือ ‘Best of the Best (BoB)’ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทราฟฟิกลดลงมากที่สุดถึง 14.4%

อย่างไรก็ตาม การลดลงของเว็บไซต์ทั่วไปในภูมิภาคนี้อยู่ในระดับต่ำที่สุด (ลดลง 5.5%) เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างเพิ่มมากขึ้นระหว่างเว็บไซต์สองกลุ่ม แม้ว่าแนวโน้มทราฟฟิกของเดสก์ท็อปจะลดลงและมีการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกสมาร์ทโฟนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เว็บไซต์ทั่วไปเพิ่มขึ้น 17.9%; เว็บไซต์ BoB เพิ่มขึ้น 28.1%) แต่อัตรา Conversion Rate ในส่วนของเดสก์ท็อปเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (เว็บไซต์ทั่วไปเพิ่มขึ้น 21.4%; เว็บไซต์ BoB เพิ่มขึ้น 25%) และยังคงมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับ Conversion Rate ของสมาร์ทโฟน

แม้ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเดสก์ท็อป แต่แบรนด์ก็ไม่ควรละเลยแนวโน้มของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะแซงหน้าเดสก์ท็อปในไม่ช้า

สก็อต ริกบี้ หัวหน้าฝ่าย Digital Transformation ของอะโดบีกล่าว

ทั้งนี้ อัตรา Conversion ในส่วนของสมาร์ทโฟนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ก็ยังคงตามหลังประเทศอื่นๆ โดยยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงอีกมาก แบรนด์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค สำหรับการใช้งานเว็บ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระยะเวลาการใช้งานที่ลดลงและอัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ลดลงในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม”