เปิด 5 อาชีพแข่งขันสูงสุด วิทยาศาสตร์-วิจัย แชมป์จ่ายค่าจ้างสูงสุด 2.5 หมื่นบาท

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน และสมัครงาน เผยข้อมูลโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559” ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 138,630 คน ที่มาใช้งานบน JobThai.com ข้อมูลต่างๆ ได้ครอบคลุมเรื่องสาขาที่นักศึกษาจบใหม่สมัครมากที่สุด สายอาชีพที่เปิดรับสมัครมากที่สุด สายอาชีพที่มีการแข่งขันสูงที่สุด รวมถึงฐานเงินเดือนของสายอาชพที่นักศึกษาจบใหม่สมัครมากที่สุด

จากข้อมูลพบว่าในปีนี้จะมีนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2559ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวม 468,000 คนทั่วประเทศ คน (ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 337,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 131,000 คน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำการหางาน และสมัครงานในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมมากที่สุด เพราะเป็นช่วงจบการศึกษา

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ถือเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญในประเทศ ในปีนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มอาชีวศึกษาด้วย เพื่อสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการผลักดันทุกภาคส่วน ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.2 ล้านคน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เป็นจำนวนรวมกว่า 138,630 คน ซึ่งแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 120,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,630 คน

สายอาชีพที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในปีนี้พบว่าเป็นสายทรัพยากรบุคคล มีการแข่งขัน 1 : 44 เพราะสาขานี้เปิดกว้าง รับนักศึกษาได้หลายสาย แต่องค์กรไม่ได้เปิดรับบ่อย และส่วนใหญ่เลือกรับสาขาที่จบมาโดยตรงมากกว่า ส่วนอันดับ 2 เป็นสายงานสื่อสารมวลชน ยังเป็นอาชีพในฝันของนักศึกษาอยู่ แต่ตอนนี้สื่อมีการปรับตัวอย่างมาก ปรับโครงสร้างองค์กร ทำให้มีการเปิดรับน้อยลง

สายงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนาเป็นสายงานที่ไม่ได้มีในทุกองค์กร ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โลจิสติกส์เป็นสายงานที่มีการเติบโตสูง แต่ก็ยังไม่เปิดรับทุกองค์กร ส่วนสายงานอาจารย์ยังเป็นค่านิยมของนักศึกษาอยู่ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

สถิติช่วงเงินเดือนโดยเฉลี่ย ป.ตรี เริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท กลุ่มงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท ส่วนสายงานทรัพยากรบุคคลมีเงินเดือนเฉลี่ยในอันดับ 10 อยู่ที่ 11,000-15,500 บาท ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำให้เงินเดือนยังไม่สูงมากนัก แต่ถ้ามีทักษะอื่นๆ อย่างด้านความรู้ด้านไอที ภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเพิ่มเงินเดือนไปได้อีกมาก

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 15.3% เพราะเป็นสายงานที่เปิดกว้างทุกสาขาที่นักศึกษาจบ ตามมาด้วย 2 สาขาอาชีพที่มีจำนวนเท่ากันคือ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็น 9.2% เป็นสายงานที่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์จบการศึกษามากที่สุด ส่วนสายอาชีพโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน และการตลาดเป็นสายอาชีพที่มีการเติบโตสูง เพราะด้วยเทรนด์ธุรกิจไปในเรื่องของอีคอมเมิร์ซทำให้โลจิสติกส์มีการเติบโตสูง และการตลาดด้านดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ทำให้สายอาชีพการตลาดเติบโต

ส่วนสายอาชีพที่มีการเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุดเป็นอาชีพขาย เพราะเปิดรับทุกสาขาเช่นกัน เหมือนกับสายงานบริการลูกค้า เพียงแค่มีหัวใจบริการก็สามารถทำได้

5 อันดับสาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี ที่อยู่ใน JobThai.com

สำหรับสาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ที่อยู่ในระบบของเว็บไซต์ JobThai.com มากที่สุด ได้แก่ สาขาบริหาร การจัดการ และบุคคล คิดเป็น 10% ชี้ให้เห็นถึงนักศึกษายุคนี้นิยมเรียนสายงานด้านการบริหาร รองลงมาเป็นบัญชี การเงิน คิดเป็น 9%