10 สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีสมัครมากที่สุด

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 15.3%  เพราะเป็นสายงานที่เปิดกว้างทุกสาขาที่นักศึกษาจบ ตามมาด้วย 2 สาขาอาชีพที่มีจำนวนเท่ากันคือ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็น 9.2% เป็นสายงานที่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์จบการศึกษามากที่สุด ส่วนสายอาชีพโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน และการตลาดเป็นสายอาชีพที่มีการเติบโตสูง เพราะด้วยเทรนด์ธุรกิจไปในเรื่องของอีคอมเมิร์ซทำให้โลจิสติกส์มีการเติบโตสูง และการตลาดด้านดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ทำให้สายอาชีพการตลาดเติบโต